Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
shape-greater-good-01...

Duurzaamheid

sustainable.png

We hebben onze rol in de transitie naar een koolstofarme 
en circulaire economie gepakt. Van ons inzetten voor 
100% hernieuwbare energie tot het werken met onze leveranciers om nieuwe productie en afval te minimaliseren. We stellen mensen in staat om wereldwijd zaken te doen, zonder een wereldwijde ecologische voetafdruk achter 
te laten.

 

We stoppen pas wanneer duurzaamheid de basis is van alles wat we doen. 

T-Mobile doet er alles aan om zo milieuvriendelijk en circulair mogelijk
te werken. We verhogen onze energie-efficiëntie en verminderen onze afvalproductie. Ondanks de sterke groei van ons netwerk, de grote groei van ons dataverkeer en de uitbreiding van het aantal winkels lukt ons dat. Elke dag maken we bewust de keuze voor nieuwe technologieën die minder schadelijk zijn voor het milieu.

We voeren ons milieubeleid op basis van het internationaal erkende milieumanagementsysteem ISO14001. Tegelijkertijd ondersteunen we
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. We richten onze aanpak
op het gebied van milieu- en duurzaamheidsbeheer op het verlagen van de impact op het milieu van onze totale toeleveringsketen, van leveranciers tot klanten. Dit omvat ons inkoopproces, onze activiteiten
en de impact die onze producten en diensten hebben op het milieu voor, tijdens en na het gebruik ervan. Om deze ambitie waar te maken, maken we deel uit van de milieuwerkgroep van ICT Nederland. Binnen deze werkgroep stemmen we ons milieubeleid af met andere ICT-bedrijven
en de Nederlandse overheid om gezamenlijk onze milieuprestaties te verbeteren.

Klimaatbescherming: de overgang naar een koolstofvrije economie
Ons bedrijf heeft een aanzienlijke impact op het milieu en op klimaatverandering, zowel positief als negatief. Aan de ene kant leveren onze producten een significante bijdrage aan een zogeheten ‘low carbon economy’. De ICT-sector is een belangrijke motor voor een duurzame toekomst. Door het digitaliseren en het verstrekken van alternatieven
voor reizen en vervoer, stellen wij onze klanten (zowel bedrijven als particulieren) in staat om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.
Aan de andere kant realiseren wij ons dat het leveren van telecommunicatie een aanzienlijke impact heeft op het milieu.
Met name door het energieverbruik. Meer dan 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ICT, telecommunicatie en datacenters (Lees hier het artikel). Dit staat gelijk aan de uitstoot van
de luchtvaart. Daarom is de energie-efficiëntie van ons eigen netwerk
en dat van onze waardeketen het belangrijkste speerpunt binnen ons duurzaamheidsbeleid. 

Onderzoek door Deutsche Telekom heeft aangetoond dat de uitstoot in
de waardeketen, zowel downstream als upstream, verantwoordelijk is
voor meer dan 80% van onze complete CO2-voetafdruk.
Qua uitstootvermindering richten we ons dus op de inkoop van goederen en diensten, onze kapitaalgoederen en het gebruik van producten die door ons verkocht of bij ons geleased zijn. Innovatieve samenwerkingen met onze leveranciers staan centraal in het succes van onze strategie om het klimaat te beschermen.

“Ik geloof dat de ICT-sector de motor achter 
een duurzame toekomst kan zijn. Niet voor niets 
wordt technologie het missende duurzame ontwikkelingsdoel genoemd in dit digitale tijdperk. Elke dag maken we de bewuste beslissing om moderne technologie te gebruiken 
die de minste schade aan het milieu toebrengt.”

kim2.png

Kim Larsen
Directeur IT & Technologie

pag15-co2-emissies-te...

“We worden elke dag beter
in het centraal zetten van 
duurzaamheid bij de keuzes 
die we als organisatie maken.” 

Gero Niemeyer
Financieel Directeur

foto_gero.png

Een circulaire economie 
E-waste en grondstofschaarste zijn een tweede duurzaamheidsuitdaging waar we mee te kampen hebben. Bijvoorbeeld, op dit moment ligt er ruim 2.000 ton aan ongebruikte telefoons verspreid over woningen en kantoorgebouwen in Nederland. Deze bevatten veel waardevolle grondstoffen die kunnen worden gebruikt bij de productie van nieuwe smartphones. In totaal gaat het om meer dan 7.000 kilo zilver, 680 kilo goud, 260 kilo palladium en 261.000 kilo koper.
Samen met verschillende partners streven we ernaar om zoveel mogelijk producten en grondstoffen te hergebruiken. In lijn met deze ambitie besteden we aandacht aan de optimalisatie van onze recyclingprogramma's in onze kantoren, winkels en ons netwerk.
Zo spelen wij een rol in de overgang naar een duurzame economie,
waarin we samen met onze partners werken om zoveel mogelijk waarde binnen onze keten te behouden. 

figuren_maglr-our-amb...

Onze impact in 2020
Projecten, resultaten en doelen
We hebben onze activiteiten die bedoeld zijn om onze milieu- en klimaatdoelstellingen te behalen, verdeeld over zes aandachtsgebieden. In onderstaande paragraaf lichten we onze impact in 2020 per aandachtsgebied toe.

sust-tabel-04-05.jpg (copy)

Duurzaam netwerkmanagement 
Een aandachtsgebied in ons duurzaam netbeheer ligt bij energie-efficiëntie. Dit betekent dat we het energieverbruik van ons netwerk en kantoor minimaliseren, terwijl ons netwerk groeit. Meer mensen maken gebruik van ons netwerk, met een hoger datagebruik per klant.
Deze aanpak heeft in 2020 geleid tot de volgende resultaten:

Energie-inkoop T-Mobile: 100% groen
Om klimaatneutraal te opereren, is alle energie die we verbruiken in ons netwerk, de schakelcentra, kantoren en de winkels 100% groen ingekocht. Dat betekent dat alle energie die we gebruiken, los van de energie die
we zelf opwekken via onze zonnepanelen, is gegenereerd door Europese wind. We kunnen niet alleen zelf laten zien waar deze energie vandaan komt, ook de semi-overheidsorganisatie waar we mee werken kan aantonen dat de certificaten maar één keer zijn vrijgegeven.
Deze zogenaamde Garanties van Oorsprong en openbaringscertificaten zijn het enige valide bewijs dat de betreffende energie duurzaam is.
Het inkopen van 100% duurzame energie is onderdeel van onze grotere ambitie om 100% klimaatneutraal te zijn. 

gettyimages-155286031.png
gettyimages-465521886.png
gettyimages-895028314.png

Ons energieverbruik
Het totale elektriciteitsverbruik van T-Mobile bedraagt in 2020 iets meer dan 183 miljoen kWh en circa 237.000 m3 aardgas. Dit verbruik is gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 54.000 Nederlandse huishoudens samen. Ondanks onze voortdurende groei en onze 5G-activiteiten, is ons energieverbruik in 2020 met 6% verminderd. Hoewel we in 2020 opnieuw hebben geïnvesteerd in technologische maatregelen, waaronder consolidatie van datacentra, virtualisatie en het uitschakelen van verouderde apparatuur, moeten we de daling ook toeschrijven aan
de COVID-19-pandemie. Dit aangezien onze winkels al weken gesloten
zijn en onze kantoren grotendeels leeg hebben gestaan in 2020.

Energiebesparing van mobiel netwerk
In 2019 leidde de fusie met Tele2 tot een stijging van het energieverbruik met 45%. De sluiting van alle Tele2-winkels en het uitbouwen van het Tele2 4G-netwerk hebben in 2020 echter geleid tot veelbelovende energiebesparingen. Het berekenen van de daadwerkelijke besparing
is lastig door veranderende omstandigheden.
Wat we wel weten, is dat het Tele2-netwerk werd aangedreven door
niet-hernieuwbare energie. Door dit netwerk uit te faseren hebben we
36 ton CO2-uitstoot voorkomen. Dat staat gelijk aan de uitstoot van ongeveer 19.000 huishoudens.

High tech netwerk en efficiënte datacenters
Het aandeel van het mobiele netwerk in onze hele bedrijfsvoering is relatief groot. Dit deel van het bedrijf richt zich op energiebesparingen en maatregelen die de energie-efficiëntie bevorderen. Vanwege het grote aandeel van het mobiele netwerk binnen ons bedrijf, creëren we hiermee ook een relatief grote, positieve impact. Tegelijkertijd levert dit ons een kostenbesparing op. We hebben een modern hightech 4G-netwerk, met meer dan 5.000 basisstations en duizenden antennes door het hele land. Door de jaren heen heeft het optimaliseren van dit complete netwerk geleid tot een totale energiebesparing van 20%, wat gelijk staat aan het energieverbruik van meer dan 4.500 huishoudens. Afstand doen van verouderde apparatuur en het verhogen van de temperatuur in de datacenters, waardoor minder koeling en dus aanzienlijk minder energie nodig is, hebben hieraan bijgedragen.

In 2020 hebben we de implementatie van onze ‘Cube Solution-aanpak’ doorgezet om ons energieverbruik blijvend te verminderen in zowel ons vaste netwerk als in de datacenters, die ook de vaste infrastructuur vormen voor onze T-Mobile Thuis diensten. De koelsystemen in onze datacenters zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het energieverbruik. Door de ruimtes waarin de netwerkapparatuur geplaatst is (de zogenaamde ‘Cubes’) zo klein mogelijk te maken, is er minder koelapparatuur en dus minder energie nodig. Daarnaast hebben we overbodige netwerkapparatuur in onze mobiele schakelcentra uitgeschakeld en verwijderd om het proces en energieverbruik zo
efficiënt mogelijk te maken. 

Zonnepanelen
In 2012 hebben we het initiatief genomen om meer dan
300 zonnepanelen te installeren op de daken van ons kantoor en
onze datacenters. In totaal produceren deze panelen naar schatting
60.000 kWh per jaar. 

Totaal energieverbruik

gettyimages-623441392...
gettyimages-1263866973_2.png

Deze afname staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van circa

 

4.500

Nederlandse huishoudens*

ISO 14001-gecertificeerd 
T-Mobile was de eerste ISO14001 gecertificeerde telecomprovider in Nederland. Dit betekent dat we een milieumanagementsysteem hebben, bestaande uit een helder milieubeleid, milieudoelen en management van relevante milieurisico’s. Het is dankzij deze certificering dat we te allen tijde kunnen voldoen aan relevante milieuwetgeving en reguleringen. 


Van MJA3 naar EED
Ruim 1.000 Nederlandse bedrijven uit 37 sectoren werken samen op energiebesparing en CO2-reductie voor 2020 in het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3). Met het ondertekenen 
van dit convenant legt T-Mobile zich, samen met de andere partijen, toe op het bereiken van jaarlijkse verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie met een gemiddelde besparing van 2% per jaar.  Aangezien 2020 het laatste jaar van het convenant was, hebben we ons eind 2020 voorbereid met een zorgvuldige EED-audit. De Energy Efficiency Directive (EED) is een Europese richtlijn die al enkele jaren van kracht is en bedoeld is om energiebesparing bij grotere bedrijven te stimuleren. De audit heeft ons een overzicht gegeven van de energiestromen van onze verschillende gebouwen, operaties en transportstromen. Het heeft ons waardevolle inzichten opgeleverd voor mogelijke energiebesparende maatregelen.

Circulair keten management
E-waste is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Daarom focussen wij ons op de circulaire economie. Onderdeel hiervan is het streven naar minder materiaalgebruik, het verbeteren van de levensduur van producten en maatregelen nemen om de afvalproductie naar nul terug
te dringen. Om onze circulaire bedrijfsvoering te stimuleren, besteden
we aandacht aan circulair ontwerp en afvalmanagement van in-home apparaten, handsets en hardware uit onze datacenters. Bij ons beter bekend als de ‘Recycle Movement’. In 2020 hebben we als organisatie meer dan 15.000 netwerk apparaten teruggenomen – van accu’s en masten tot kabels – waarvan 45% hergebruikt wordt. Hiernaast werken wij met afvalverwerkingspartners. In 2020 hebben deze partners 100% van de door hen ingenomen apparatuur gerecycled of hergebruikt. 

Recycle movement

 • Inhuis recycling van netwerkapparatuur: 45% 
 • Recycling netwerkapparatuur door onze partners: 100%
  71% recycled
  29% reused 
 • 212 mobiele telefoons gegeven aan Closing the Loop
 • 650 mobiele telefoons gedoneerd aan goede doelen
gettyimages-119579769...
gettyimages-160615341...

Als we bepaalde apparaten niet meer kunnen hergebruiken of recyclen, zoeken we er andere doeleinden voor. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld 650 mobiele telefoons geschonken aan Stichting Opkikker. De opbrengst van de verkoop van de oude mobiele telefoons besteden zij aan leuke activiteiten voor chronisch zieke kinderen. Daarnaast hebben we
212 mobiele telefoons aan Closing the Loop gegeven. Deze non-profitorganisatie recycled oude telefoons. Voor elke telefoon die ze ontvangen om te recyclen, redden ze één apparaat van afvalbergen in Afrika of Azië.


Om ook die een tweede leven te geven. Bij onze bedrijfsactiviteiten
wordt een aanzienlijke hoeveelheid verpakkingsmateriaal gebruikt.
Het meeste is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton. In 2020 hebben we getest met eco-plastic, lichtere verpakkingen en E-SIMs om de hoeveelheid afval en CO2-uitstoot te verminderen. In 2021 zetten we deze impactvolle innovaties voort. Ook hebben we geïnvesteerd in het korter maken van onze supply chain door ons distributiecentrum te centraliseren. Daardoor besparen we vele kilometers op de weg en
CO2-uitstoot in de lucht. In 2021 werken we aan een systeem dat ons meer inzicht verschaft in de CO2-uitstoot van de partners binnen
onze supply chain.

650

mobiele
telefoons

zijn gedoneerd
aan goede doelen

212 mobiele telefoons

zijn gegeven aan Closing the loop

CASE
Centraliseren van distributiecentra

In 2020 hebben we onze distributie gecentraliseerd.
Voorheen had T-Mobile Nederland 3 distributiecentra verspreid over heel Nederland. Tijdens de fusie met Tele2 werden er
nog eens 2 distributiecentra aan ons netwerk toegevoegd.
Hoewel dit voor technische uitdagingen zorgde, waren we toch
in staat om onze klanten perfect van dienst te zijn en het project op tijd af te ronden. Uiteindelijk hebben we in september 2020
5 locaties samengevoegd tot één centraal distributiecentrum. Hierdoor kunnen we een stuk efficiënter te werk gaan. We beheren onze logistiek nu centraal. Vroeger had elke locatie zijn eigen voorraad en reserves. Nu we de voorraad centraal beheren, hebben we minder reserves nodig, waardoor de overproductie afneemt. 

 • In 2020 zijn 3.500 telefoons teruggekocht via onze
  Recycle Deal (stijging van 33% t.o.v. 2019).
  - In 2019: 2.617 
 • 85838 klanten hebben een contract getekend bij 
  T-Mobile met Recycle Deal voorwaarden. 

Duurzaam aanbod
Ons netwerk draait volledig op Europese duurzame energie.
Elk telefoontje en elke sms van onze klanten is dus CO2-neutraal.
Om ook onze klanten de mogelijkheid te bieden duurzamer met hun smartphone om te gaan, hebben we de ‘Recycle Deal’ opgericht.
De Recycle Deal is een recyclingprogramma dat e-waste op een innovatieve manier aanpakt en circulariteit in de telecomsector stimuleert. We bieden onze klanten de nieuwste smartphones en
geven daarbij de mogelijkheid om bij te dragen aan het verminderen
van e-waste. Dat doen we door klanten de optie te geven hun oude apparaten aan T-Mobile terug te verkopen nadat het contract is verlopen. Vervolgens worden deze apparaten gerecycled of voor hergebruik aangeboden. In 2020 hebben we 3.500 mobiele telefoons op deze manier teruggekocht. Ook hebben meer dan 85.000 mensen een contract getekend met Recycle Deal voorwaarden.

Naast de Recycle Deal bieden we onze klanten ook de mogelijkheid
hun oude telefoon in te leveren in ruil voor korting op een nieuwe.
Ook telefoons waar geen restwaarde meer op zit, kunnen ingeleverd worden. We verzekeren onze klanten ervan dat deze gerecycled worden.

Duurzame kantoren en vervoer
Vervoer  
De afgelopen jaren zagen we een volatiele trend in de CO2-uitstoot
van ons wagenpark, veroorzaakt door reorganisaties en mergers.
Door COVID-19 is in 2020 de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer van onze medewerkers gedaald met 65%, waar we onder normale omstandigheden een stijging hadden verwacht. Om de milieu-impact van het woon-werkverkeer van onze medewerkers blijvend te verminderen, na COVID, hebben we ons transportmanagementsysteem geüpdatet. Dit systeem is ontworpen om energiebesparing en een vermindering van onze CO2-uitstoot te realiseren, om zo bij te dragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Een onderdeel van hiervan is het stimuleren van elektrisch vervoer.

gettyimages-120284729...

Duurzame kantoren 
De laatste jaren is het energieverbruik van onze kantoren sterk gedaald met 50% ten opzichte van 2012. In 2020 hebben we een aantal technische besparingsmaatregelen gerealiseerd in samenwerking
met de gebouweigenaar van ons kantoor in Diemen. 

Onze ambitie naar een meer circulair bedrijf start met effectief afvalmanagement in ons eigen kantoor. Vanzelfsprekend scheiden
we actief de verschillende afvalstromen op onze kantoren en in de
120 T-Shops, van papier tot glas en van e-waste tot koffiebekers.
In 2020 zijn we gestart met het project Waste Reduction in onze kantoren. Naast verregaande afvalscheiding, de Bring Your Own
Cup-campagne en plasticvrije catering, die al in 2019 werden geïntroduceerd, kijkt dit project naar afvalreductie door ook leveranciers te betrekken, zoals het retourneren van verpakkingsmateriaal aan vervoerders voor hergebruik. We rollen dit beleid ook uit in onze winkels.


gettyimages-1182974644.png
pag23-duurzaamheid-ca...
pag23-duurzaamheid-ca...
pag23-duurzaamheid-ca...
pag23-duurzaamheid-ca...
pag23-duurzaamheid-ca...
pag23-duurzaamheid-ca...

Totale CO2 footprint wagenpark

Auto’s per FTE

3500

mobiele telefoons 
zijn in 2020 terug 
gekocht via de
recycle 
deal 

8% Elektrische auto’s
4% Hybride auto’s

Duurzame retail
Sinds 2012 is het energieverbruik in onze winkels met 20% gedaald.
Dat betekent dat ondanks de opening van 19 nieuwe T-shops tussen
2013 en 2018, we ons energieverbruik hebben weten te verlagen.
Deze afname is te verklaren door het feit dat vorig jaar door COVID-19
onze winkels een tijdje gesloten waren. In al onze winkels zijn we overgegaan op 100% LED-verlichting en hebben we de instellingen
van de air curtains en bewegingssensoren geoptimaliseerd. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in winkels met LED ligt 12% lager
dan in de andere winkels. Omdat we in bijna al onze winkels LED-verlichting hebben geïnstalleerd, hebben we op dat gebied bijna de maximale energiebesparing gerealiseerd.

Maar groene detailhandel is voor ons meer dan energiebesparing.
Zo houden we bij de materiaalkeuze voor onze winkelinrichting, merchandise, verpakkingen en bedrijfskleding ook rekening met
de mate van duurzaamheid en circulariteit. In de zomer van 2020 introduceerde T-Mobile bijvoorbeeld voor het eerst bedrijfskleding gemaakt van 100% biologisch GOTS-gecertificeerd katoen. Met de
eerste bestelling van 1.100 polo's hebben we hiermee de uitstoot
van 440 kg CO2 voorkomen en 1,5 miljoen liter water bespaard.
Deze verbeteringen hebben een belangrijke bijdrage geleverd om
onze energiedoelen te bereiken.

Maar daarnaast heeft de gedragsverandering onder winkelmedewerkers ook een significante impact op ons energieverbruik gehad. Zij zijn degenen die de energiemaatregelen toepassen en tot leven brengen:
van het consequent uitzetten van LTE-schermen in de avond, het bedienen van de air curtains, tot het uitleggen van onze duurzame proposities aan onze consumenten.


Duurzaam en eerlijk inkopen
De duurzame prestaties van onze leveranciers bepalen voor een groot deel de mate waarin wij kunnen opereren als duurzaam, klimaatneutraal en circulair bedrijf. Het milieu is daarom een belangrijk element in ons inkoopproces. Ook letten we goed op sociale elementen, zoals mensenrechten. Dit helpt om onze samenwerkingen te verbeteren.
De eisen die we stellen aan onze leveranciers, hebben we vastgelegd
in een Gedragscode. In deze Gedragscode staan zaken beschreven
als eerlijke arbeidsomstandigheden en inclusiviteit maar ook milieubescherming en afvalbeheer. Onze Gedragscode is gebaseerd
op principes uit nationale en internationale wetten, waaronder de
VN-verklaring inzake mensenrechten, de Britse ‘Bribery Act’,
de Amerikaanse ‘Foreign Corrupt Practices Act’ en de principes
van de Internationale Labour Organisatie.

 • >20% vermindering in energieverbruik
 • 100% LED verlichte winkels
 • Papieren tasjes gemaakt van agrarisch afval 
 • 0% weggeef artikelen oid
 • Organische bedrijfskleding
gettyimages-129593528...
duurzame-retail_tekengebied_1.svg

“In retail hebben we twee keer zoveel mogelijkheden om bij te dragen aan verduurzaming: Op de eerste plaats door zelf bewuste keuzes te maken in onze dagelijkse bedrijfsvoering – van bedrijfskleding tot de inrichting van onze shops. Daarnaast kunnen 
we onze klanten laten zien wat 
wij doen en hen inspireren om als 
individu ook bij te dragen”

Onno Rip
Directeur Consumenten
Sales & Terminals

i-w4t3txz-l.png