Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

In 2020 begon een nieuw decennium. Dit decennium is anders dan
alle andere: dit is namelijk het decennium waarin we het tij moeten keren. Wereldwijd hebben leiders van regeringen, het bedrijfsleven
en de samenleving gezamenlijk afgesproken om de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ (SDG's) te behalen. Ook bij T-Mobile streven
we ernaar om de SDG's te ondersteunen en zo op termijn positief bij
te dragen aan de samenleving en het milieu. Want hoewel de telecommunicatie- en technologie-industrie een grote impact heeft
op klimaatverandering, biedt onze sector ook veel oplossingen om de overgang naar een inclusieve en groene economie te faciliteren.
En zo de grootste uitdagingen van deze tijd aan te pakken.

Connect 
to Change

Onze Connect to Change missie
Het is onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen verbonden is.
De manier waarop we dat doen, heeft gevolgen voor mens en planeet.
Als we het goed doen, weten we dat ons netwerk, onze technologie en onze medewerkers de kracht hebben om een positieve impact te maken op de samenleving en onze omgeving. Met duurzaamheid, inclusiviteit
en innovatie dragen we bij aan een samenleving die voor iedereen leefbaar is.

Lees meer over onze Connect to Change missie op onze website.


Impact-matrix
Om onze MVO-strategie te ontwikkelen, hebben we een uitgebreide impactanalyse uitgevoerd met één enkele vraag voor ogen, namelijk: waar kan ons bedrijf de grootste duurzame en maatschappelijke impact maken? Naast onze eigen verwachtingen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, hebben we gekeken naar ons bedrijf vanuit het perspectief van onze belangrijke stakeholders: onze leveranciers, klanten en partners. Ook hebben we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in acht genomen, die de planeet, ons klimaat en de samenleving als geheel vertegenwoordigen. Daardoor weten we nu op welke vlakken
we de grootste impact kunnen maken, en op welke onderwerpen we
ons dus moeten concentreren. Ook weten we welke onderwerpen voor ons minder relevant zijn. De uitkomst van deze jaarlijkse analyse is te vinden in onze impact-matrix, die de ruggengraat vormt van onze duurzaamheidsstrategie.

matrix_v4_tekengebied...
matrix_v4_tekengebied...
we-wont-stop-03-03.png (copy1)

 “Bij T-Mobile Nederland is MVO ‘business as usual’. We geloven dat we met onze mensen, producten, services en merken relevante impact kunnen maken op de samenleving en dat hebben we ook laten zien. 
MVO zit voor ons gewoon in 
onze manier van werken.” 

Pieter de Klein
Directeur Bedrijfsstrategie
en groothandel

pieter.png

Het proces van waardecreatie
Integraal ketenbeheer ligt ten grondslag aan ons duurzaamheidsprogramma en -management.
T-Mobile is onderdeel van een complexe waardeketen met veel verschillende leveranciers
en klanten. Ons duurzaamheidsprogramma is
erop gericht om samen met deze groepen waarde
te creëren, maatschappelijke impact te realiseren
en negatieve invloed op het milieu en de maatschappij te minimaliseren. In het schema hieronder hebben we de verschillende onderdelen
in onze waardeketen, de soorten partners en bijbehorende duurzaamheidsthema’s visueel weergegeven. 

value-creation_maglr-...

Connect to Change programma’s
Om onze MVO-ambities waar te maken hebben we een MVO-strategie uitgewerkt op basis van de volgende vier programma's:

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Op 25 september 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) geformuleerd. Armoede beëindigen, de planeet beschermen en welzijn voor iedereen zijn enkele van deze doelen. De SDG’s zijn leidend in onze nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling. Onder elk doel vallen specifieke targets die gehaald moeten worden voor 2030. Wij dragen bij aan het behalen van deze doelen via allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld de promotie en productie van duurzame en circulaire innovaties en het verminderen van onze CO2-uitstoot.

ICT kan innovatie en verandering in gang zetten en duurzame ontwikkeling ondersteunen, mits op de juiste manier ingezet. Wij willen van dit potentieel gebruik maken. Wij kunnen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met behulp van onze netwerkinfrastructuur. Dit netwerk biedt het technisch fundament voor diverse innovatieve benaderingen, om zowel sociale als ecologische uitdagingen op te lossen. Vanuit het perspectief van milieu en klimaat kunnen wij de grootste impact creëren op:

 • SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn: met onze Innovatie
  voor de Maatschappij-projecten ondersteunen we bedrijven, start-ups en NGO's met technologie & connectiviteit voor een betere gezondheid en welzijn in Nederland.
 • SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs: met onze Innovatie voor de Maatschappij-projecten ondersteunen we bedrijven, start-ups en NGO's met technologie & connectiviteit voor beter (online) onderwijs in Nederland.


 • SDG 5 – Gendergelijkheid: met onze inclusiviteits- en diversiteitsinitiatieven dragen we bij aan de empowerment
  van vrouwen.
 • SDG 9 – Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve
  en duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie: we dragen
  bij aan dit doel met de ontwikkeling van geavanceerde mobiele netwerken en telecommunicatieproducten en -diensten voor
  onze klanten.
 • SDG 10 – Ongelijkheid verminderen: onze initiatieven op het gebied vanDigitale Inclusie en diversiteit stimuleren gelijke kansen in de samenleving. Zo verminderen we ongelijkheid
  in Nederland.
 • SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen: met onze Innovatie voor de Maatschappij-projecten ondersteunen we bedrijven, start-ups en NGO's met technologie en connectiviteit voor veilige en slimme steden.
 • SDG 12 – Verantwoorde consumptie & productie: we bieden onze klanten oplossingen die helpen om hun energieverbruik effectiever te monitoren, controleren en verminderen. Denk hierbij aan cloud-oplossingen en smart home-oplossingen.
 • SDG 13 – Klimaatactie: we streven naar een 100% klimaatneutrale bedrijfsvoering en toeleveringsketen om significant bij te dragen aan klimaatbescherming. 
pag11-value-chain_2.svg
prog_2_tekengebied_1.svg

Dialoog met stakeholders - samenwerken
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een gezamenlijke inspanning pur sang. We kunnen de wereld niet alleen veranderen. 
Onze mensen, klanten en ketenpartners zijn de belangrijkste partners 
bij het realiseren van positieve impact. Om het effect van ons werk een boost te geven, werken we samen met een aantal andere partners en initiatieven waaronder MJA3/MEE (Convenant Energie-efficiëntie);
Stibat; ICT Milieu (per 1 maart 2021 OPEN) en Monet.

COVID-19
Het is moeilijk om een impact report over 2020 te schrijven zonder de ontwikkelingen te noemen die zich hebben voorgedaan sinds het uitbreken van het coronavirus. We leven in uitzonderlijke tijden, waarbij 
de levens van mensen, bedrijven en gemeenschappen totaal ontwricht worden. Ook wij ondervinden de gevolgen van verschuivingen in de markt die worden veroorzaakt door lockdowns. De wereld is veranderd: consumentengedrag en klantprioriteiten veranderen, we werken grotendeels vanuit huis en onze winkels zijn al verschillende keren gesloten. Dit heeft ook invloed gehad op onze duurzame prestaties in 2020. De afname van ons energieverbruik en onze CO2-voetafdruk (voornamelijk veroorzaakt door de uitstoot van ons wagenpark) kunnen deels worden toegeschreven aan de COVID-19-pandemie.

Tegelijkertijd zijn telecommunicatie en connectiviteit nog nooit zo belangrijk geweest. Zonder deze technologieën waren werken op afstand, thuisonderwijs en contact houden met vrienden en familie niet mogelijk geweest. We namen onze rol zeer serieus. We hebben gezondheids- en onderwijsinstellingen ondersteund om verbonden te zijn. We hebben hun klanten, patiënten, gezinnen en kinderen geholpen om met elkaar in verbinding te staan. Ook als er soms geen internetverbinding of mobiel apparaat beschikbaar was. In totaal hebben we meer dan 25.000 PrePaid simkaarten met 50GB data gedoneerd. Ook in 2021 blijven we die rol vervullen. Onze specifieke focus ligt hierbij op het bestrijden van eenzaamheid en sociale uitsluiting onder enkele van de meest kwetsbare groepen: ouderen en jongeren.

274902_2023-09-30_master_young_2020_zuhause_standard_ratio9x16_1080x1920.jpg

Over dit rapport
Dit rapport weerspiegelt de maatschappelijke en duurzame impact van T-Mobile Nederland, Ben en Tele2 in 2020.
We rapporteren over onze sociale en duurzame prestaties
volgens de Global Reporting Initiative Standard.